Ind disable
THIS SUMMER SHALL WE PREPARE A SIMPLE GRAMMAR/ LANGUAGE IMPROVEMENT PACKAGE FOR WEAK STUDENTS AND BRIGHT STUDENTS SEPARATELY OR TOGETHER ? Send your ideas to rajeevjosephkk@gmail.com

Friday, April 18, 2014

ഇംഗ്ലിഷ് തസ്തികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു പോസ്റ്റ്

പ്രിയപ്പെട്ട അദ്ധ്യാപകരെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ,
                                            കേരളത്തിലെ ഗവണ്‍മെന്റ് / എയ്ഡഡ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇംഗ്ലിഷ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് Physical Science / Maths /  Social Science / Natural Science അദ്ധ്യാപകരായിരുന്നു. ഇംഗ്ലിഷ് ബിരുദധാരികൾ തന്നെ ഇംഗ്ലിഷ് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന ആവശ്യം ആയിരത്തിതൊള്ളായിരത്തി എണ്‍പതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നതിന്റെ ഫലമായി 1996-1998 കാലത്ത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നടപടികൾക്ക് സർക്കാർ തുടക്കമിടുകയും 2002 ജനുവരി ഏഴാം തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരത്തക്ക വിധം 

1. HSA English തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുകയും
2. ഇംഗ്ലിഷിനെ ഭാഷാ വിഷയങ്ങളിൽ അവസാനത്തേതായി ചേർക്കുകയും
3. HSA English shall be sanctioned on the basis of periods of work

എന്നൊക്കെ ചേർത്ത് KER അമന്റ് ചെയ്യും എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഗസറ്റ്‌ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്തു. (അത് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക). പക്ഷെ KER അമന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. ചെയ്തത് Kerala English Language Teacher's Association കോടതിയിൽ പോയ ശേഷം 2014-ൽ മാത്രം (കാരണം ഇന്നും നിഗൂഡം  ! )
      2002 ൽ G. O.(M.S.) 11/2002 dated 07.01.2002 (ഈ ഉത്തരവ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക) പ്രകാരം HSA English തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച സർക്കാർ Maths, Social Science വിഷയങ്ങളുടെ രണ്ടാം പോസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇംഗ്ലിഷ് പോസ്റ്റ്‌ സൃഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ട് Core Subject അധ്യാപകർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി.
      ഒരു ഫുൾ റ്റൈം ഭാഷാ അദ്ധ്യാപകൻ 15  periods എടുക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലിഷ് അദ്ധ്യാപകൻ 35-40 periods എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഭാഷാ അദ്ധ്യാപകർക്ക് 30 പീരീഡിന് സെക്കന്റ്‌ പോസ്റ്റ്‌ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ ഇംഗ്ലിഷിനു 45 പീരീഡ്‌ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ സെക്കന്റ്‌ പോസ്റ്റ് വരികയുള്ളൂ. 5 ഡിവിഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ HSA English തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നതിനാൽ ഇംഗ്ലിഷ് അധ്യാപകരുടെ സേവനം ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്കൂളുകൾ ഇന്നും ധാരാളമാണ്. 5-മത്തെ ഡിവിഷൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ജോലി പോവുകയോ സ്ഥലം മാറ്റപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

      ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനായി 14 ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലിഷ് അദ്ധ്യാപകർ ഒത്തു ചേർന്ന് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ ഭേദമില്ലാതെ KELTA (Kerala English Language Teacher's Association) ക്ക് രൂപം കൊടുത്തു ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നടത്തുന്നതിനിടയിൽ രേഖകൾ തിരയുമ്പോൾ ആണ്  11 വർഷം സർക്കാർ ലൈബ്രറിയിൽ  ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഈ ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടെത്തിയത്.

      06.06.2003 ലെ G.O. (P) 149/2003 പ്രകാരം ഇംഗ്ലിഷിനെ language ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്തണമെന്നും KER അമന്റ് ചെയ്യണം എന്നും ഉള്ള നമ്മുടെ നിവേദനങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ വന്നപ്പോൾ നാം ഹൈക്കോടതിയിൽ WP (C) 18586/12 എന്ന Writ ഫയൽ ചെയ്തു. കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 2014-ൽ KER അമന്റ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലിഷിനെ language ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഈ ഉത്തരവ് പറയുന്നത് The post of HSA English shall be sanctioned on the basis of periods allocated to English. This rule shall be implemented on a phased manner without causing retrenchment of HSA core subjects as on 07.01.2002 എന്നാണ്. അതായത് 07.01.2002 ലെ ഓഡർ അസാധുവാണ്. അസാധുവായ ഈ നിയമപ്രകാരം ഇപ്പോഴും അദ്ധ്യാപക തസ്തിക നിർണ്ണയം നടത്തപ്പെടുന്നു. 06.06.2003 -ലെ ഓഡർ നടപ്പാക്കി കിട്ടുന്നതിന് നാം വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപക ബാങ്കും ജോലി സ്ഥിരതയും ഉണ്ടെങ്കിലും പലരും അടിസ്ഥാന ശമ്പളം മാത്രം വാങ്ങി പല ജില്ലകളിലായി കറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വരുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും, ഇംഗ്ലിഷ് അദ്ധ്യാപനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും English Club, English Fest, English Blog എന്നിവ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. 

Sabu Mathew
President, KELTA
9497280223

Wednesday, April 16, 2014

Kerala SSLC Result 2014

ഈ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും റിസൽട്ട് കിട്ടും 

ഹോ രക്ഷപെട്ടു... കൂട്ടുകാരൊക്കെ ജയിച്ചോ ആവോ... സ്കൂളിലെ മൊത്തം റിസൽട്ട് അറിയാൻ മാത്സ് ബ്ലോഗ്‌നു വേണ്ടി ശ്രീനാഥ് സർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പോർട്ടലിൽ പോയി നോക്കാം. അവിടെ എല്ലാ സ്കൂളുകളുടെയും കോഡ് ഉണ്ട്. വിഷയം തിരിച്ച് റിസൽട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തി നോക്കാം... results.mathsblog.in അഡ്രസ് ഇതാന്നാ പറഞ്ഞെ...

www.results.kerala.nic.in
www.results.itschool.gov.in 
 www.keralapareekshabhavan.in
www.kerala.gov.in
 www.prd.kerala.gov.in
  
ദൈവമേ റിസൽട്ട് എന്തായാലും അതെന്റെ നന്മയ്ക്കെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
 


ഹുറേ രക്ഷ പെട്ടെടീ............പെട്ടി പെട്ടി റിസൽറ്റ് പെട്ടി... പെട്ടി പൊട്ടിച്ചപ്പോ ഞങ്ങള് ജയിച്ചേ .....

ദൈവമേ നന്ദി ... 


Saturday, April 05, 2014

നിലവാര പരിശോധനാ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ( Trial Version )


           പ്രമോദ് എൻ. മൂർത്തി സർ നമ്മെ എന്നും അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട്... അദ്ദേഹം സ്വയം രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന ചില സ്വതന്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ വഴി... മുൻപ് ഇംഗ്ലിഷ് ബ്ലോഗ്‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല പഠന സഹായികളും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ (അതെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് ഈ ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.)

        ഇത്തവണ അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് ഒരു നിലവാര പരിശോധനാ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമായാണ്. ഒരു ഹൈസ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥി ആവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ചോദ്യ-ഉത്തരങ്ങൾ ആണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. രസകരമായ ഇന്റെർഫെയ്സ് ഉള്ള ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഏതൊരാൾക്കും നിഷ്പ്രയാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഇത് സൗജന്യവും സ്വതന്ത്രവും ആയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആണെന്നതാണ്.
            അധ്യാപകർ ബ്ലോഗുകളുമായി സഹകരിക്കാത്തത്തിനു കാരണമായി പറയാറുള്ളത് സമയം ഇല്ല എന്നതാണ്. ഓരോ വിഷയത്തിനും ബ്ലോഗ്‌ നടത്തുന്ന ഞങ്ങൾ ബ്ലോഗർമാർക്കും പ്രമോദ് സാറിനെപ്പോലുള്ളവർക്കും ദിവസത്തിലെ മണിക്കൂർ 34 ആയതു കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം "എക്സ്ട്ര " കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിനു സർവേശ്വരനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ദിവസത്തിൽ വെറും 24 മണിക്കൂർ മാത്രമുള്ള നിങ്ങൾ അദ്ധ്യാപകർക്ക് അതിലെ അല്പ്പം സമയം മാറ്റി വെയ്ക്കുവാൻ ആകുമെങ്കിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പരീക്ഷിക്കണമെന്നും മെച്ചപ്പെട്ട ആശയങ്ങളോ, ചോദ്യങ്ങളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ബ്ലോഗിലെ കമന്റ് മുഖേന അറിയിക്കണം എന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. 
How it works:

1. download the .tar file
2. extract it and copy the "school_data" folder to your home folder
3. if you want to install right clk on the nilanirnayam_0.0.7-1_all.deb file and install it with GDebi package installer and run it Application-Education-
Nilanirnayam
4. or if you want it without installation then dbl clk on the nilanirnayam.gambas file

Friday, March 28, 2014

Kerala Syllabus Std IX English 2014 - Answer Key

English Std. IX English 2014 - Answer Key 

 

Prepared by M A Rasack Vellila

 

CLICK HERE TO DOWNLOAD

reCAPTCHA - എന്താണെന്നറിയാമോ ?

reCAPTCHA is a free CAPTCHA service that helps to digitize books, newspapers and old time radio shows. Check out our paper in Science about it (or read more below).

A CAPTCHA is a program that can tell whether its user is a human or a computer. You've probably seen them — colorful images with distorted text at the bottom of Web registration forms. CAPTCHAs are used by many websites to prevent abuse from "bots," or automated programs usually written to generate spam. No computer program can read distorted text as well as humans can, so bots cannot navigate sites protected by CAPTCHAs.

About 200 million CAPTCHAs are solved by humans around the world every day. In each case, roughly ten seconds of human time are being spent. Individually, that's not a lot of time, but in aggregate these little puzzles consume more than 150,000 hours of work each day. What if we could make positive use of this human effort? reCAPTCHA does exactly that by channeling the effort spent solving CAPTCHAs online into "reading" books.

To archive human knowledge and to make information more accessible to the world, multiple projects are currently digitizing physical books that were written before the computer age. The book pages are being photographically scanned, and then transformed into text using "Optical Character Recognition" (OCR). The transformation into text is useful because scanning a book produces images, which are difficult to store on small devices, expensive to download, and cannot be searched. The problem is that OCR is not perfect.
Example of OCR errors
reCAPTCHA improves the process of digitizing books by sending words that cannot be read by computers to the Web in the form of CAPTCHAs for humans to decipher. More specifically, each word that cannot be read correctly by OCR is placed on an image and used as a CAPTCHA. This is possible because most OCR programs alert you when a word cannot be read correctly.

But if a computer can't read such a CAPTCHA, how does the system know the correct answer to the puzzle? Here's how: Each new word that cannot be read correctly by OCR is given to a user in conjunction with another word for which the answer is already known. The user is then asked to read both words. If they solve the one for which the answer is known, the system assumes their answer is correct for the new one. The system then gives the new image to a number of other people to determine, with higher confidence, whether the original answer was correct.

Currently, we are helping to digitize old editions of the New York Times and books from Google Books.

How can I help?

In order to achieve our goal of digitizing books, we need your help.

If you run a website that suffers from problems with spam, you can put reCAPTCHA on your site. For some applications (such as Mediawiki), we have plugins that allow you to use reCAPTCHA without writing any code. We also have easy-to-use code for common web programming languages such as PHP.

If you get email spam we have a method that will help you to reduce it. Many spammers crawl the web looking for email addresses. When they see an email address on a web page, they send spam to the address. Mailhide allows you to safely post your email address on the web. Mailhide takes an address such as jsmith@example.com and turns it into jsm...@example.com. In order to reveal the address, a user must click on the "..." and solve a reCAPTCHA. If you use the Mailhide version of your email address, spammers won't be able to find your real email address and you'll get less spam.

Monday, March 24, 2014

English Magazine ''THE ENGLISH RIDER' published by the English Club of Govt. Vocational Higher Secondary School Paruthippally, Thiruvananthapuram

Dear Sir,
            The English Magazine 'THE ENGLISH RIDER' published by the English Club of Govt. Vocational Higher Secondary  School Paruthippally, Thiruvananthapuram  was released by the Honorable Shri. Biju Prabhakar IAS. This is the first English Magazine ever published by a Govt/Aided School in Kerala. In the releasing speech Shri. Biju exclaimed that it was amazing to see that a Govt. School has come forward with such a noble venture. This will surely bring fame to the General Education, Kerala.
Kindly post the essentials in the ENGLISH BLOG.

Regards,
S.N. GIRIJA KUMARI
LISHA S. THAPAS (Convener- English Club)
Govt.VHSS Paruthippally,
Kuttichal, Kattakkada Taluk, Thiruvananthapuram

Thursday, March 20, 2014

Plus One & Plus Two - Summaries of all chapters and a model of all the discourses

Dear Rajeev Sir,
                       I am a Higher Secondary English teacher based in Thiruvananthapuram. I have prepared summaries of all chapters (Plus one and two) and a model of all the discourses for my students. If you find it useful, do publish it in our blog.

Regards,
Anoop M. S.
HSST English
Thiruvananthapuram

 

Wednesday, March 19, 2014

Kerala SSLC 2014 - Biology - EYE DOCUMENTARY FILM Malayalam Prepared by BIO VISION

പഠന വിഭവങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ തിരഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും ബയോ വിഷൻ വീഡിയോ ബ്ലോഗ്‌ സന്ദർശിചിട്ടുണ്ടാവും. ശ്രീ. സുഭാഷ് സോമൻ സർ തയ്യാറാക്കിയ 'ദ ഐ' എന്ന ഡോക്ക്യുമെന്ററി ബയോളജി പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടും.  
Subhash Soman
H.S.A. Govt. H.S. Nagaroor Nedumparampu, Attingal,Trivandrum
BIO-VISION VIDEO BLOG

Tuesday, March 18, 2014

Plus One - Quick Revision Module of all chapters

Mr. James Jophy Jose, HSST English of GHSS Kissimum, Pathanamthitta is familiar to the Higher Secondary students and teachers who have visited English Blog before. His latest gift is a Quick Revision Module for all lessons of Plus One English.

Friday, March 14, 2014

Kerala SSLC 2014 English - Question Paper & Answer Key

How was Kerala SSLC English 2014 ? Was it difficult or was it easy ? Please express your comments by clicking on the link below this post.

Kerala SSLC 2014 English - Answer Key

 Prepared by
SUNIL J. 
HSA (ENGLISH), GHSS, Marayamuttom,Thiruvananthapuram
SSLC 2014 English - Question Paper
THSLC 2014 : English Question Paper
(Courtesy : Maths Blog )
 


SSLC 2013 - ENGLISH

SSLC MODEL EXAM 2013 - ENGLISH 
(Not available. Please send)

Thursday, March 13, 2014

HS and HSS - 'MUKULAM'- Support Materials

     The District Panchayath, Kannur with the academic support of DIET Kannur has published these support materials for S.S.L.C. and Plus Two students for all subjects that are now available online. These materials will enhance the quality of education in the state. Safe download and 'Happy learning'!

'MUKULAM'-2012-Support Materials 
for HS Students

Malayalam AT
English
Hindi
Social Science 1
Social Science 2
Physics
Chemistry
Biology
Sanskrit

'MUKULAM'-2012-Support Materials 

for Higher Secondary

English 

Physics 1 

Physics 2 

Mathematics 

Economics 

Accountancy 


     Be at ease and confidant of your strengths and potentials. Go through each chapter and browse through the activities, worksheets and unit test given at the end. Then you will get a picture of what is there in each unit and help you to assess the support you will get from 'Mukulam'. Focus on the activities and questions which you find a bit tough or difficult. Refer back for the same type of questions or tasks worked out for you in the unit and apply your potentials on those 'tougher' ones. Then you will solve the tougher ones too. Download using links. Happy 'learning'! .

Anyone can comment on this post by clicking on the comments link just below this underline.

Kerala SSLC - Social Science - (Updated)

Mrs. Parvathy Venkiteswaran is back again with some useful materials for Kerala SSLC Social Science - a power point on THE MODERN IN KERALA and and short notes on EAST INDIA COMPANY and WORLD WARS. She is an English Teacher yet she has worked hard for preparing this material for Social Science. Thank you teacher.

Mrs. Parvathy Venkiteswaran
H.S.A. English (Rtd.), Samooham High School, North Paravoor

Wednesday, March 12, 2014

Kerala SSLC - 30000 Downloads of Niravu - 'A collection of SSLC Worksheets'

Downloads : 29000
Comments  :11
        "Niravu" is a project of Alappuzha District Panchayat to help the Kerala S.S.L.C. studentsThey have been successful with "Vazhivettam" in 2009-10 and "Niravu" in 2010 - 11. Niravu 2012 is a follow-up of the same. It is a collection of Kerala S.S.L.C. worksheets and their answers prepared by teachers from various schools under the leadership of D.I.E.T., Alappuzha. (Thanks to those teachers behind this endeavor and to Mathew Mullamchira for bringing it into our notice.)


Link to Download Kerala S.S.L.C. NIRAVU 2012
 
  Arabic
Mathematics

Downloads : 30000 (17.03.2014) 

Sunday, March 09, 2014

Kerala SSLC English - 16 Study Materials in one post

Dear Students, Teachers and Parents,
                                                      The last count down for Kerala SSLC 2014 has started. English Blog has been on the web space during Kerala SSLC 2012 and Kerala SSLC 2013 and is here to help the students, teachers and parents for the third time. Our concentration being English, here we are with a selected collection of the most useful 16 study materials that English Blog has published so far. Some of you may have already downloaded a few of these materials but some are new ones. Hope it would be useful for all of you.Wish you all success...


Saturday, March 08, 2014

Kerala SSLC - 111000 Downloads of Model Questions, Summaries, Worksheets

Downloads : 111000
Comments  : 21

            The text book of Std.10 is facing its 3rd Kerala SSLC Exam in 2014. So this year's students can use two previous question papers - Kerala SSLC 2012 and Kerala SSLC 2013. They can also use questions of SSLC Model Exams 2012 and 2013. 
          The SCERT had published Question Banks in August 2011 and December 2011. Moreover in 2012-2013 the Second Term exams were conducted Disrictwise and separate questions were used for each district. All these can be used for this year's revision. These and such other posts published by  Maths Blog and  English Blog from time to time are given here as a collection. Suggestions and comments are welcome.
S.S.L.C. 2012 Questions

Alappuzha District Panchayat - Niravu - Collection of S.S.L.C. Worksheets 

Kannur District  Panchayath - Mukulam for H.S. and H.S.S.

കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഡയറ്റിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ജില്ലയിലെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി. റിസല്‍ട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള മികവ് - 2012-13 ന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പര

ദിശ 2012 - ഗണിത ശാസ്ത്ര പഠന സഹായി

English

Friday, March 07, 2014

Revision Test Series for Stds. 5, 6, 7, 8, 9 and 10 - UpdatedDear Teachers and students,
                                           At this time of revisions English Blog brings to you the latest Revision Series for Std. 5, 6, 7, 8, 9 and 10. We were continuously receiving emails requesting materials for U.P. classes. Here it is... As always it is Mrs. Parvathy Venkiteswaran who has spent a lot of time and energy for these study materials. As teachers we know how difficult it is to prepare a question paper for a class test. Then imagine the effort she has put in to prepare materials for all U.P. and High School classes. [Though an English teacher she has prepared materials for Social Science also. CLICKHERE for those materials.] Hope you won't forget to thank her.
Mrs. Parvathy Venkiteswaran
H.S.A. English (Rtd.)
Samooham H.S. North Paravoor

Thursday, March 06, 2014

100000 Downloads of SCERT SECOND TERM (CHRISTMAS) QUESTION BANK (Dec. 2011) Std. VIII, IX and X

Downloads : 100000 (01.03.2014)
Comments : 71

     SCERT had prepared a Question Pool in August 2011 for the First Term and in December for the Second Term Exam. It was available in their website only for a few months. One Miss Athira Vaakkayil and Mr. Balachandran Panikkath sent a copy of most of those Second Term Questions to be published here in English Blog. Thank you on behalf of the teacher-student fraternity and the blog.... Some of the questions are still missing. Those who have the missing Question Banks please send it to rajeevjosephkk@gmail.com

Click here for details of class wise Second Term Question Banks missing in English Blog

       For the First Term Question Bank from classes 5 to 10 click here.
For the Second Term Question Pool from classes 8 to  10 click on the appropriate link below.


           (By clicking on the following links you can download the question pool as '.zip' or '.tar.tz' files.
1.Those who use Linux O.S. (Ubuntu) right click on the downloaded file and select the option 'Extract here'. You will get the questions as .pdf.
2.Those who use Windows may have to use an unzipping program. If you don't have  an unzipping program it can be downloaded from www.winzip.com, www.7-zip.org. (Thank you Dyunna Sebastian for bringing the problem into notice).
Rajeev Sir - 98477 38356


Second Term Question Pool 2011  
Std. 10 SSLC 2014
................................................................................................................................
4. Subjects - Tamil Medium
5. Subjects - Kannada Medium
    Special school
  
Std. 9
................................................................................................................................
4. Subjects - Tamil Medium
5. Subjects - Kannada Medium


Std. 8
................................................................................................................................
5. Subjects - Kannada Medium
By Rajeev Joseph

Wednesday, March 05, 2014

275000 downloads of SCERT FIRST TERM QUESTION BANK (Aug.2011) Stds. 5, 6, 7, 8, 9 and 10 (Mala. Medium)

275000 Downloads... [17.03.2014]
151 comments !!!

Dear all,
              Posted below are Question Banks prepared by SCERT during Onam 2011. They are still relevant. Thanks to Mr. Athif Abdul Hameed for sending these to English Blog. Only Malayalam Medium questions are available.

SCERT FIRST TERM QUESTION BANK

Click on the desired class. Best viewed in Firefox and Google ChromeStd. 8 All subjects except Maths & I.T.
Those who have the IT question please send it...

Std. 8 Maths


Std. 7 All subjects

Std. 6 All subjects

Std. 5 All subjects


Saturday, March 01, 2014

Kerala SSLC Biology Revision Test Papers of all chapters

                Mr. Aneesh K. Rasheed of Amrutha College Chengannur has always been a friend of English Blog. He has contacted us with suggestions and help. Here he is with a very useful material for the Kerala SSLC students. Revision Question Papers for Kerala SSLC Biology. Hope you would come up with suggestions/corrections etc.
Amrutha College, Chengannur

Friday, February 21, 2014

+1 & +2 BIOLOGY Instant Notes

Dear Sir,
           I have contacted you to permit to publish +1 & +2 BIOLOGY Instant Notes. Shall I have a space on your home page to publish them so that students & teachers get quick attention.


NB: I have looked in other biology blogs and requested for the same, but no response (and are not public as ENGLISH blog)

Thank you

Minhad M. Muhiyudheen
BSc.Zoology (Final year)
PSMOC, Thirurangadi - Malappuram
Preparing materials for Science Institute, Vengara